Start |  Tjänster |  Företaget |  Referenser |  Länkar |  Kontakt

Tjänster

Schemaritning

Schemaritning Vi hjälper er med cad av kretsschema. Har ni redan schemacad så tar vi emot alla typer av nätlistor.

Mönsterkortsdesign

Mönsterkort Design av mönsterkortlayout med tillhörande dokumentation

Prototyper

Kretskort Vi tillhandahåller alla typer av mönsterkort, även montering och testning av kretskort.

Vad behöver vi?

 • Kretsschema eller skiss av konstruktionen
 • Komponentförteckning
 • Kortkontur med info avseende fästhål, kontakter mm.
 • Elektriska förutsättningar såsom maxström, spänningsnivåer och känslighet.

Vad får ni?

 • Produktionsunderlag för mönsterkortstillverkning
 • Gerberfiler 274X på elektriska lager, lödmasker, komponenttryck
 • Borrdata i Excellon 2.4
 • Mekanisk ritning i Gerber och PDF
 • Alternativt format: ODB++ eller CADIF
 • Placeringsritning i PDF
 • Pick & placedata
 • Underlag för pastaplåtsstencil
 • Listor av diverse slag efter önskemål t. ex partlistor, nätlistor.
 • Databaser i Ascii och binärformat
 • Mönsterkort från någon av våra underleverantörer
 • Montering och testning av kretskorten

Vi levererar kompletta underlag vilket innebär att Ni inte är bundna av att göra uppdateringar hos oss om Ni av någon anledning skulle vilja utföra ändringar själva eller hos någon annan servicebyrå.

Alla cadlayouter finns lagrade hos oss på säkert sätt för att snabbt kunna ge service med uppdateringar eller ändringar.